Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Περιλήψεις Εργαστηρίων 2ης Πανελλήνιας Ημερίδας Διάχυσης - Pestalozzi Programme2η Πανελλήνια ΗΜΕΡΙΔΑ Διάχυσης των ιδεών του Προγράμματος PESTALOZZI
του Συμβουλίου της Ευρώπης
«Το πρόγραμμα Pestalozzi ως ευκαιρία  ολόπλευρης ανάπτυξης μαθητών και εκπαιδευτικών»
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015
Σχολικό συγκρότημα Εργατικών Κατοικιών Παραλίας Πατρών [2ο Γυμνάσιο Παραλίας Πατρών, 3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών, Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.), ΕΠΑΛ Παραλίας Πατρών

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – WORKSHOPS
1o Εργαστήριο - Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΩΝΗ
Το εργαστήριο Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα υλοποιήσει ένα από τα σχέδια εργασίας πάνω στα Δικαιώματα του Παιδιού από το υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εκπαίδευση για τη Δημοκρατική Ιδιότητα του Πολίτη και την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Education for Democratic Citizenship /Human Rights Education). Επιλέγοντας τη μέθοδο της εργασιοκεντρικής μάθησης θα εφαρμόσει τις τρεις βασικές διαστάσεις της EDC/HRE:
- Μάθηση διαμέσου των δικαιωμάτων του παιδιού /  learning through)
- Μάθηση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού / learning about)
-Μάθηση για τα δικαιώματα του παιδιού / learning for)
Χρησιμοποιώντας για πηγές τον καθημερινό Τύπο καθώς και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν αφίσες με κεντρικό άξονα ένα άρθρο που παρουσιάζει την προστασία ή την παραβίαση ενός Ανθρώπινου Δικαιώματος, τις συνέπειες που αυτό έχει στα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και ατομικές δράσεις (με τις οποίες εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να βοηθήσουν στην πρακτική προστασία κι εφαρμογή τους).
Το εργαστήριο θα κλείσει με αναστοχαστική συζήτηση πάνω στα περιεχόμενα των άρθρων και των δικαιωμάτων που  θα αναδυθούν από αυτά καθώς και στους τρόπους της πρακτικής υλοποίησης του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας από τους εκπαιδευτικούς με τους μαθητές τους.

2ο Εργαστήριο - ICC-TOOL – Ας ελέγξουμε τη διαπολιτισμική μας ικανότητα!
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΖΙΩΡΗ
Το εργαλείο ελέγχου της διαπολιτισμικής μας ικανότητας (ICC Tool) αναπτύχθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια μιας Δεξαμενής Σκέψης που διοργανώθηκε από το πρόγραμμα Pestalozzi στο Όσλο της Νορβηγίας από τις 04 μέχρι τις 07 Οκτωβρίου 2011.
Στο εργαστήριο αυτό, οι συμμετέχοντες, με τη βοήθεια συμμετοχικών και βιωματικών τεχνικών, θα εμβαθύνουν στους δείκτες και θα προβληματιστούν σε επίπεδο, γνώσεων, στάσεων και ικανοτήτων.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, επίσης, θα έχουν την ευκαιρία ν’ αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους πάνω στο θέμα και:
  • να αναγνωρίσουν και περιγράψουν τη διαπολιτισμική τους ικανότητα στην καθημερινή τους πρακτική
  • να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν προκειμένου να εντοπίζουν και να επιλύουν προβλήματα στην εφαρμογή του εργαλείου στην καθημερινή τους πρακτική.
  • να υπερνικούν φόβους και ανασφάλειες ή αναστολές που σχετίζονται με την εφαρμογή του εργαλείου μέτρησης της διαπολιτισμικής ικανότητας στο σχολικό τους περιβάλλον.
  • να ενθαρρύνουν τους συναδέλφους τους να συνεργαστούν μέσα σε κλίμα αμοιβαιότητας, εμπιστοσύνης και σεβασμού.
  • να υποστηρίζουν και τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.
  • να αποδέχονται την άποψη ή τις απόψεις των άλλων μελών της ομάδας.
Τελικά, η ολομέλεια του εργαστηρίου θα προτείνει τροποποιήσεις και βελτιώσεις του εργαλείου ώστε αυτό ν’  αποτελέσει ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια τους με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής τους πρακτικής ώστε να αισθανθούν περισσότερο ασφαλείς και σίγουροι προς όφελος τόσο των ιδίων όσο των μαθητών και των συναδέλφων τους.

3ο Εργαστήριο - Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Εκπαίδευση: Η καλλιέργεια του Δημοκρατικού      Ήθους και της κριτικής σκέψης με τη δημιουργία ενός μαθητικού ιστολογίου.
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  
Στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφέρεται ότι “Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης”.  Οι ικανότητες που καλλιεργούνται μέσα από την παιδεία στα μέσα μπορούν να εφοδιάσουν τους μαθητές με δεξιότητες κριτικής και  στοχασμού που είναι αναγκαίες στην άσκηση της Δημοκρατίας.
Στο δίωρο αυτό εργαστήριο θα συζητηθούν σε Ολομέλεια αλλά και σε Ομάδες θέματα όπως:
  • Οι στάσεις  και οι αντιλήψεις μας απέναντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη χρήση τους στην εκπαίδευση.
  • Το Δημοκρατικό ήθος και οι αξίες που υπαγορεύει.
  • Τα κύρια χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης και η σχέση τους με τα χαρακτηριστικά του δημοκρατικού πολίτη.
  • Η διαμόρφωση της θεματολογίας ενός ιστολογίου που αποσκοπεί στη καλλιέργεια του Δημοκρατικού ήθους.
Στη διάρκεια του εργαστηρίου θα αξιοποιηθεί η συνεργατική μάθηση και βιωματικές τεχνικές. Τέλος, η όλη διαδικασία θα λάβει την εικόνα ενός δένδρου,  αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας των ομάδων με κλαδιά τη γνώση που από κοινού αποκτήθηκε.


4ο Εργαστήριο - Ομαδοσυνεργατική Μάθηση – Αρχές και Τεχνικές εφαρμογής μέσα στην τάξη                                  
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ                          
Το εργαστήριο αφορά στην ομαδοσυνεργατική μάθηση. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, βιώνοντάς τες οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου από τη θέση του μαθητευόμενου, οργανωμένοι σε ομάδες και μέσα από τη συμμετοχή τους βασικές ομαδοσυνεργατικές τεχνικές:
·         τη γραμμή έκφρασης γνώμης (opinion line) για τη δημιουργία βασικών ομάδων,
·         τις συνεντεύξεις σε ζεύγη (interview in pairs),
·         τυχαία ανάληψη ρόλου εντός των βασικών ομάδων
·         την τεχνική της συλλογικής συρραφής της γνώσης (jiigsaw), 
·         την περιστροφική γραφή (written group rotation) και
·         την εργασία στρόγγυλης τραπέζης (round table).
Το εργαστήριο περιλαμβάνει και δραστηριότητα ανατροφοδότησης (ατομική, ομαδική και ολομέλειας), ενώ ολοκληρώνεται με συζήτηση αναστοχασμού. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προσαρμόσουν τις συγκεκριμένες τεχνικές στα διδακτικά τους αντικείμενα.
5ο Εργαστήριο - Επικοινωνία και δημιουργία δεσμών μέσα στην τάξη
ΜΑΡΙΑ ΣΦΕΤΚΟΥ
Το εργαστήριο έχει κεντρικό θέμα την επικοινωνία και ειδικότερα την επικοινωνία μέσα στη σχολική τάξη, που έχει ως στόχο να προτρέψει τους εκπαιδευτικούς να ανακαλύψουν διάφορες πλευρές της, ώστε να μπορούν να τις διαχειρίζονται ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.
Το εργαστήριο θα απαιτήσει την ενεργό συμμετοχή, και με βιωματικό τρόπο θα προτρέψει τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν και να αποκαλύψουν πλευρές της επικοινωνίας που τους προβληματίζουν ή τους διευκολύνουν, πλευρές που τους αφήνουν ανικανοποίητους ή τους προκαλούν να δώσουν λύσεις. Δουλεύοντας ομαδοσυνεργατικά οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες, να τις διασταυρώσουν με τις δυσκολίες των άλλων εκπαιδευτικών και να αναζητήσουν λύσεις. Το εργαστήριο προτείνει λύσεις. Λύσεις που δεν λειτουργούν ως ο «από μηχανής θεός», αλλά εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς προσωπικά και απαιτούν, μέσα από συνεχή επαγρύπνηση και αυτοδιόρθωση να στραφούν προς τη συνειδητή αυτοβελτίωση ώστε να αναπτύξουν την προσωπική τους επικοινωνιακή ετοιμότητα και υπευθυνότητα.

6ο Εργαστήριο - Πρόληψη κατά των Διακρίσεων -  Στερεότυπα των φύλων
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Ένα σχέδιο διδασκαλίας για την πρόληψη των διακρίσεων που μπορεί να βοηθήσει  τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν , να διερευνήσουν,  να κατανοήσουν  και να εργασθούν πάνω στο θέμα των στερεοτύπων των φύλων, μέσω των συνεργατικών μεθόδων.

Στο εργαστήριο θα προσεγγισθούν θέματα που σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων.  Θα επιδιωχθεί να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να  μπορούν να λειτουργήσουν για την αποτροπή των διακρίσεων στο σχολείο. 
Με τις δραστηριότητες θα γίνει προσπάθεια να προκαλέσουν τους συμμετέχοντες να επανεξετάσουν τις δικές τους απόψεις για τα στερεότυπα του φύλου τους, οι οποίες πολλές φορές αντανακλούν τη δική τους πρακτική στην τάξη τους, τον τρόπο που τις εντοπίζουν  και  ενεργούν για την αποτροπή τους. 
Ως εκ τούτου, έχουν σχεδιαστεί οι παρακάτω δραστηριότητες:
Πρώτη Δραστηριότητα: Εξερευνώντας τις προοπτικές των συμμετεχόντων σχετικά με τα στερεότυπα του φύλου. Μια δραστηριότητα για το χωρισμό αρχικά των συμμετεχόντων σε ομάδες, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εικόνες και στη συνέχεια για μια εξερεύνηση σε ένα πρώτο επίπεδο των δικών τους απόψεων για το θέμα των διακρίσεων των δύο φύλων.
Δεύτερη Δραστηριότητα: Συμφωνώ-Διαφωνώ:  Μία δραστηριότητα για την αναγνώριση και την αμφισβήτηση της στάση τους σχετικά με τα στερεότυπα του θέματος αρσενικό-θηλυκό.
Τρίτη Δραστηριότητα: Μέσα από τα μάτια των συμμετεχόντων: Μια δραστηριότητα με ερμηνεία εικόνας, ως μέσο για την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του κύκλου του προβληματισμού.


7Ο Εργαστήριο - Stereotypes, prejudices, discrimination and racism: successful strategies for reversing inter-group prejudice and improving inter-group relations
SIMONA VANNINI
Prejudice has little to do with the groups it targets, and a lot to do with the personality of the holder… Authoritarians think that all people–including themselves–should submit to “legitimate” authority in almost every conceivable circumstance.  (Bob Altemeyer, "The Authoritarians").

The aim of this workshop is to question, challenge and raise awareness on teachers’ and students’ attitudes and practice towards stereotypes, prejudices, discrimination and racism. It can include their willingness to empathize with those who are perceived as ‘different’; their capability to question what is perceived as ‘normal’ and ‘acceptable’, their ability to tolerate ambiguity and their openness to change and adapt their way of thinking, according to the different situations. During the workshop the participants will be engaged in a series of teaching activities to build up a less discriminative and more inclusive classroom’s atmosphere. They will experience how cooperative learning helps to establish social cohesion and guarantee the respect of each individual. Moreover, they will learn the importance of the ethical role of the teacher in developing students’ intercultural competence and teaching them to value cultural and linguistic diversity, respect pluralism of opinions, prevent and stand up against discrimination and violence.

The participants will finally be invited to share examples of good practice from their own teaching experience and practice in preventing discriminative attitudes and promote inclusive education.

Throughout the workshop, continuous reference will be done to the Pestalozzi Programme training activities and to the wide range of teaching material available on the platform.

The workshop will be in English language.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου